14c
14世纪, «Sān Guó Yǎn Yì», «三国演义», 小说 +
c. 1300, «Mǎ Kě Bō Luó Yóu Jì», «马可波罗游记», 书名 +
1300s, «Shuǐ Hǔ Zhuàn», «水浒传», 小说 +
1300s, wǔ xiàn pǔ, 五线谱 +
1320, «Shén Qǔ», «神曲», 长诗, The Divine Comedy +
1328-1398, Zhū Yuán Zhāng, 朱元璋, 明太祖 +
1338, shā lòu, 沙漏 +
c. 1360, tài jí quán, 太极拳 +
1367, «Yuè yuán shā Dá Zǐ», «月圆杀鞑子», 糕饼里的字条 +
1368-1644, Míng cháo, 明朝 +
1368-1398, Míng Tài Zǔ, 明太祖, 朱元璋 +