17c
1605, bào zhǐ, 报纸 +
1608, wàng yuǎn jìng, 望远镜 +
1610, «Jīn Píng Méi», «金瓶梅», 小说 +
1615, «Zì Huì», «字汇», 书名 +
1637, «Tiān Gōng Kāi Wù», «天工开物», 科技书 +
1637, yù jīn xiān kuáng rè, 郁金香狂热 -
1640, Pú Táo Yá, 葡萄牙, 国名 +
1644-1911, Qīng cháo, 清朝 +
1644-1898, tì fà liú biàn yì Mǎn fú, 剃发留辫易满服 -
1657, «Ròu Pú Tuán», «肉蒲团», 色情小说 -
1690, guāng bō, 光波 +